ADANA MEDYUM

Adana Ruhlar âlemi dediğimiz ve varlığı ispatlanamasa bile var olduğuna inanılan bir boyut ile iletişime geçebildiğini söyleyen ve bu âlemde yer alan ölmüş kişilerin ruhları ile yaşayan insanlar arasında bağlantı kurabildiğine inanılan kişilere denmektedir.
Bu kişilerin her insanda olmayan bazı psişik olarak nitelendirilen güçlere sahip olduğu düşünülmektedir. Bazı görüşlere göre bu yeteneğe sahip olmak sadece psişik bir güce sahip olmaktan ibaret görülmemelidir. Bu yeteneğe sahip kişilerin bu yetenekle ilgili gerekli bilgi birikimine ve yeterli deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerin bu yeteneğin getirdiği sorumluluk duygusuna sahip olması ve hareketlerine bu sorumluluk duygusunu dikkate alarak yön vermesi gerekmektedir. Bu inanca göre bu durum kişinin sahip olduğu özel bir yetenek olsa bile bunun yanlış yönde kullanımında kötü sonuçlar doğuracağı da ön görülmektedir.
Medyumluğun pratikte deneyim gerektirdiği düşünülmektedir. Ayrıca medyum trans haline girdiği zaman mutlaka yanında onu yönlendirecek bir operatörün varlığı da zorunlu görülmektedir. Bu operatörün de yine aynı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Biri transa girerken diğerinin onu yönlendirmesi ve zorunlu bir durumda trans halinin sona erdirilmesi gerekmektedir. Bazı insanlar çok sevdiği ve ölümüyle kaybettikleri insanlarla tekrar konuşabilmek için bu yönteme başvurup niteliği taşıyan kişilerle irtibata geçmektedir. Bu kişiler de gerekli ritüeli gerçekleştirerek bazen kendi vücudunu kullanarak bazen de ruhun sözlerini ileterek kişiler arasında iletişim kurulmasını sağlamaktadır.
Kişi ve ruh arasında iletişim kurma yöntemleri bazı sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre medyum olan kişide dünyasal idrak ve iradenin görülüp görülmemesine göre üç çeşit medyumluk söz konusudur: sezgisel, mekanik ve otomatik
Sezgisel medyumlukta; kişi trans halindeyken yaptığı şeyleri anlayabildiği gibi bunları kendi iradesiyle de gerçekleştirebilmektedir. Mekanik medyumlukta ise kişi çevresinde olan biteni anlayamamakta ve kendi iradesiyle hareket edemiyor gibi görünmektedir. Kişinin hareketlerini anlayabildiği, ne yaptığını bildiği ancak bunları kendi iradesiyle yapmadığı durumlara ise otomatik medyumluk denmektedir.
Kimi görüşlere göre gerçekleştirilen ritüelin telepatik bir eylem olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu yoruma göre telepatik yeteneği olan her kişinin bu ritüelleri gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. Hâlbuki telepati yeteneği olan kişiler sadece yaşayan kişilerle düşünce alışverişinde bulunabilmektedir. Burada ölü ruhların boyutuyla bir temas görülmemektedir. Günümüzdeki bazı görüşlere göre ise bu yetenek her insanın içinde var olan bir niteliktir. Ancak bazı kişiler bu yeteneği baskın olarak kullanabilmekteyken bazıları için belirsiz durumdadır.
Bütün bunların dışında başka bir şekilde daha medyum olma özellikleri görülmektedir. Bazı kişilerde bu yetenek sadece gelecekten kareler görmek şeklindedir. Bu şekilde kişinin başka bir ruhla iletişime geçmesi söz konusu değildir. Kişi bazen gelecekle ilgili bilinçli olarak görüntüler alabilirken bazen de bilinçsiz olarak gelecekle ilgili anlara şahit olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir